Zaloguj
Reklama

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci przebywających w sierocińcach

Autorzy: Miller LC, Chan W, Litvinova A, Rubin A, Comfort K et al.
Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci przebywających w sierocińcach
Fot. ojoimages
(0)

U 13% dzieci przebywających w sierocińcach w Rosji stwierdzono cechy fenotypowe silnie wskazujące na prenatalna ekspozycje na alkohol, natomiast u 45% cechy te były słabiej wyrażone.

Reklama

Spożycie alkoholu w Rosji należy do najwyższych na świecie. W domach dziecka w tym kraju przebywa około 600 000 dzieci, jednak częstość zaburzeń wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol (FASD) w tej grupie dzieci jest nieznana. Badania fenotypu przeprowadzono u wszystkich 234 dzieci przebywających w domach dziecka w Murmańsku (średni wiek dzieci 21 +/- 12,6 miesiąca). Dokonywano oceny fenotypu, parametrów wzrostu w momencie urodzenia, czasu umieszczenia w placówce opiekuńczej. Retrospektywnie oceniano czynniki dotyczące matek, a także czynniki rozwoju i pochodzenia społecznego badanych dzieci. U 13% dzieci stwierdzono cechy fenotypowe silnie wskazujące na prenatalna ekspozycje na alkohol, natomiast u 45% cechy te były słabiej wyrażone. Ocena parametrów wzrostu korespondowała z nasileniem zmian fenotypowych, jak również ze stopniem opóźnienia rozwoju. Ponad 70% dzieci z cechami fenotypowymi FASD wykazywało umiarkowane lub ciężkie opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Alcohol Clin Exp Res 2006, 30(3): 531-8

Reklama
(0)
Komentarze