Zaloguj
Reklama

Skuteczność znieczulenia sacharozą u noworodków podawanych bolesnym zabiegom medycznym.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Skuteczność znieczulenia sacharozą u noworodków podawanych bolesnym zabiegom medycznym.
Fot. pantherstock
(5)

Pomimo braku badań potwierdzających skuteczność działania, sacharoza jest szeroko stosowana w zmniejszaniu bólu u noworodków poddawanych różnym procedurom medycznym. Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania sacharozy u noworodków poddawanych zabiegom medycznym w okresie dwóch dni od narodzin.

Reklama

Przeprowadzono badanie kliniczne z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą. Do grupy badanej włączono noworodki (≥ 36 tydzień ciąży), których matki chorowały na cukrzycę oraz noworodki zdrowych matek. Każdemu noworodkowi podano 2mL 24% roztworu sacharozy lub placebo bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu medycznego. W badaniu zastosowano test the Premature Infant Pain Profile w celu oceny doświadczanego bólu w czasie domięśniowego podawania witaminy K, nakłucia żyły wykonywanego w celu skriningowego badania noworodków oraz podczas wykonywania 3 zabiegów nacinania pięty w celu pobrania krwi do analizy poziomu glukozy  (tylko noworodki matek z cukrzycą). Uzyskane wyniki wahały się od 0 (brak odczuwania bólu) do 18 (maksymalny ból).

W grupie badanej zebrano 240 noworodków (120 od matek z cukrzycą, 120 od matek zdrowych). Ogólny wynik testu nasilenia bólu był niższy w grupie noworodków, którym podano sacharozę w porównaniu do grupy z placebo ( średnia różnica –1.3, 95% przedział ufności [CI]-2.0 do –0.6). Stwierdzono, iż skala bólu mierzona podczas iniekcji domięśniowych nie różniła się znamiennie pomiędzy grupą z podawaną sacharozą a grupą z placebo noworodków matek z cukrzycą i zdrowych matek (noworodki matek zdrowych: średnia różnica –1.1, 95% CI –2.4 do 0.2; noworodki matek z cukrzycą: średnia różnica-1.0, 95% CI –2.4 do 0.4). Podczas wykonywania zabiegu nakłucia żyły noworodki, którym podawano sacharozę wykazywały niższe wyniki dla odczuwanego bólu w porównaniu do grupy z placebo ( noworodki zdrowych matek: średnia różnica-3.2, 95% CI-4.6 do-1.8; noworodki matek z cukrzycą: średnia różnica—2.4, 95% CI-3.8 do –1.0). W grupie noworodków matek z cukrzycą nie stwierdzono występowania różnic dotyczących odczuwanego bólu podczas wykonywania zabiegu nacięcia pięty pomiędzy grupą z sacharozą a grupą z placebo (odpowiednio: p=0.94 i p=0.29).

Stwierdzono, iż podawanie sacharozy spowodowało niewielkie obniżenie odczuwanego bólu zarówno w grupie noworodków matek z cukrzycą jak i noworodków zdrowych matek. Jednakże, w przypadku analizowania każdej badanej procedury z osobna wykryto, iż skuteczność podawania sacharozy ograniczała się tylko do zabiegu nakłucia żyły wykonywanego w celu badania skriningowego noworodków.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • CMAJ, 2008; 179 (1).

Reklama
(5)
Komentarze