Zaloguj
Reklama

Skuteczność adenotonsilektomii w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych: mity czy fakty?

Autorzy: van Staaij BK i wsp.
Skuteczność adenotonsilektomii w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych: mity czy fakty?
Fot. medforum
(5)

U dzieci po adenotomii i/lub tonsilektomii stwierdzono tylko nieznacznie niższą częstość występowania bólów gardła oraz zakażeń górnych dróg oddechowych w porównaniu z dziećmi, które nie były operowane.

Reklama

Pomimo dużej częstości wykonywania (adeno)tonsilektomii w nawracających zakażeniach dróg oddechowych u dzieci w krajach zachodnich, niewiele wiadomo na temat rzeczywistych korzyści wynikających z wykonania tego zabiegu. Autorzy przeprowadzili metaanalizę dostępnych randomizowanych i nierandomizowanych badań kontrolnych na ten temat. Częstość epizodów bólów gardła i infekcji górnych dróg oddechowych zmniejszała się z wiekiem, niezależnie czy wykonano (adeno)tonsilektomię, czy też nie. U dzieci po (adeno)tonsilektomii stwierdzono tylko nieznacznie niższą częstość występowania bólów gardła, niższą absencję szkolną oraz częstość zakażeń górnych dróg oddechowych w porównaniu z dziećmi, które były jedynie obserwowane.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child 2005;90:19-25

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze