Zaloguj
Reklama

Screeningowe badania ankietowe jako profilaktyka samobójstw u młodzieży

Autorzy: Gould MS, Marrocco FA, Kleinman M, Thomas JG, Mostkoff K, Cote J, Davies M.
Screeningowe badania ankietowe jako profilaktyka samobójstw u młodzieży
Fot. medforum
(5)

Screeningowe badania ankietowe są bezpieczną metoda profilaktyki samobójstw wśród młodzieży. Szerokie informowanie o metodach i możliwościach samobójstwa wydaje się nie nasilać stresu ani idealizować tego problemu wśród nastolatków.

Reklama

Autorzy amerykańscy podjęli próbę oceny związku pomiędzy badaniami ankietowymi przeprowadzanymi w populacji nastolatków w szkołach amerykańskich a ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych. W pracy próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy szerokie informowanie o metodach i możliwościach samobójstwa może nasilić stres lub wręcz wyidealizować ten problem u nastolatków, jak również czy dotyczy to wszystkich czy tylko tych z objawami depresji, zażywających leki lub po już przebytych próbach samobójczych. Losowo przeprowadzono 2 typy ankiet wśród młodzieży (1- z pytaniami dotyczącymi samobójstwa, 2- bez takich pytań). Łącznie zbadano 2342 uczniów. Nie stwierdzono żadnych różnic w ocenie ankietowej w obu grupach. Autorzy wnioskują, że skriningowe badania ankietowe są bezpieczną metoda profilaktyki samobójstw wśród młodzieży.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • JAMA. 2005 Apr 6;293(13):1635-43.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze