Zaloguj
Reklama

Schizofrenia u rodziców i dzieci

DNA
Fot. panthermedia
DNA
(0)

Występowanie schizofrenii u matki zwiększa ryzyko zaburzeń psychotycznych bez zaburzonego nastroju.

Reklama

Jednym z czynników zwiększających ryzyko schizofrenii i innych psychoz przebiegających bez zaburzeń nastroju (ang. nonaffective psychosis, w skrócie NAP) jest zaawansowany wiek ojca danego pacjenta. Brian Miller z Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu Georgii w Augusta (USA) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem wszystkich chorych na wyżej wymienione choroby psychiczne narodzonych w Finlandii w latach 1950-1969 oraz wszystkich osób urodzonych w północnej części tego kraju, którzy urodzili się w 1966 roku.

Jak podano w grudniowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research”, u ludzi, których matki chorowały na schizofrenię, częściej występowała NAP. Podobnej zależności nie zaobserwowano u dzieci ojców z wyżej wymienioną chorobą psychiczną. Wyniki te przemawiają za wpływem genów dziedziczonych od matki na ryzyko NAP. Innym ciekawym wytłumaczeniem rezultatów uzyskanych przez Briana Millera, jest skłonność do wiązania się ze sobą kobiet i mężczyzn o podobnych fenotypach (cechach zewnętrznych). W tym wypadku tym wspólnym elementem byłaby schizofrenia względnie przejawy (nieuświadamiane przez kandydatów na małżonków) skłonności do wystąpienia tej choroby.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Schizophrenia Research, Volume 133, Issue 1, Pages 125-132, 2011

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze