Zaloguj
Reklama

Rtęć i ołów jako zagrożenie dla płodu i niemowlęcia

Autorzy: Dorea JG.
Rtęć i ołów jako zagrożenie dla płodu i niemowlęcia
Fot. Pantherstock
(5)

Rtęć (Hg) i ołów (Pb) stanowią zagrożenie dla rozwoju układu nerwowego dzieci. Omówiono drogi intoksykacji i mechanizmy działania obu metali na organizm dziecka.

Reklama

Rtęć (Hg) i ołów (Pb) są powszechnie obecne w naszym środowisku. Uważa się, że te dwa metale stanowią szczególne zagrożenie dla płodów oraz dla niemowląt, mają bowiem niekorzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Rtęć jest spożywana przez człowieka głównie z tkankami miękkimi ryb i skorupiaków, żyjących w skażonych akwenach. Ołów dostaje się do organizmu głównie z zanieczyszczeniem powietrza lub wody. Ołów, nawet jeżeli jest obecny w ciele zwierząt spożywanych przez człowieka, nie jest zwykle zagrożeniem, bowiem znajduje się głównie w kościach zwierząt. Z drugiej strony, należy pamiętać, że szkodliwe działanie ołowiu jest potencjalnie większe, bowiem deponuje się on w kościach płodu i ma znacznie dłuższy okres półtrwania. Działanie szkodliwe obu metali jest najwyraźniejsze w przypadku płodu, bowiem przenikanie ołowiu i rtęci z krwi matki do płodu jest wyraźnie większe niż ich przenikanie z krwi matki do mleka. Karmienie piersią nie stanowi zasadniczo zagrożenia dla dziecka, nawet jeżeli matka ma podwyższone poziomy ołowiu lub rtęci we krwi. Podkreśla się nawet, że większe ryzyko ekspozycji dziecka na metale ciężkie stanowi karmienie sztuczne mieszankami na bazie mleka krowiego.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze