Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka

Radość dziecka
Fot. Panthermedia
Radość dziecka
(0)

Zgodnie z powszechnie przyjętą i stosowaną teorią rozwoju psychospołecznego dziecka E. Erkisona, można wyróżnić osiem podstawowych faz opisujących życie człowieka.

Reklama

Każdy z wyróżnionych etapów zawiera zadanie rozwojowe odpowiednie do wieku i sposoby funkcjonowania. Pięć z nich dotyczy okresu od urodzenia do dojrzałości.

  1. Konflikt pomiędzy zaufaniem a nieufnością (od narodzin do 1 roku życia), w tym okresie matka staje się dla dziecka wewnętrzna pewnością, ufność jest procesem prawidłowo przebiegającego dostosowania i przejawia się przez łatwość przyjmowania pokarmu, głębokość snu i bezbolesne wydalanie.
  2. Konflikt pomiędzy autonomią a wstydem i zwątpieniem (1-2 rok życia), to czas kiedy dziecko uczy się panować nad własnym organizmem, brak kontroli wywołuje wstyd i zwątpienie we własną autonomię.
  3. Konflikt pomiędzy inicjawtywą a poczuciem winy (3-5 rok życia), jest etapem kiedy dziecko przejawia inicjatywę w działaniu, posługuje się narzędziami, zabawkami, opiekuje młodszymi dziećmi oraz różnicuje ludzi ze względu na płeć i identyfikuje się z rodzicem tej samej płci.
  4. Konflikt pomiędzy produktywnością i poczuciem niższości (6-11 rok życia), to czas kiedy młody człowiek uczy się wytrwałości i cierpliwości. Niepowodzenie i utrata statusu w grupie wywołuje uczucie niższości.
  5. Kryzys między tożsamością a dyfuzją ról ( od 11 roku życia do dojrzałości), to okres dorastania z szybkimi zmianami fizycznymi, które powodują zachwianie obrazu własnej osoby. Najważniejsze zadania tego etapu to wybór partnera i zawodu.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze