Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka – okres przedszkolny

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Przedszkole
Fot. ojoimages
Przedszkole
(0)

Na rozwój psychiczny dziecka wpływa wiele czynników. Szczególnie ważne są cechy anatomofizjologiczne ośrodkowego układu nerwowego oraz mózgu.

Reklama

Nie bez znaczenia pozostaje oddziaływanie środowiska oraz wychowanie i nauka. Dodatkowo wpływ ma własna aktywność dziecka oraz przeżywane doświadczenia.

Okres przedszkolny, czyli wiek od 3. do 7. lat nazywany jest okresem pytań i rozwoju zabaw. Wzrasta aktywność intelektualna i dociekliwość, rozwija się wyobraźnia oraz zdolności twórcze. Dominującym typem myślenia jest myślenie konkretno-wyobrażeniowe, chociaż występują przejawy myślenia przyczynowo-skutkowego.

Nagminne są częste pytania. Następuje rozwój zabaw, a dziecko potrafi już zrozumieć zasady i przestrzegać ich. Jest zdolne do przyswojenia zasad postępowania, rozwija zdolność współpracy i podejmowania zadań. Zazdrość o uczucia bliskich i potrzeba więzi emocjonalnej z rodziną jest nadal bardzo silna.

Około 5 roku życia dziecko staje się mniej ruchliwe. Zaczyna dokonywać sądów wartościujących. W tym okresie tworzą się standardy zachowań. Wzrasta potrzeba kontaktów z innymi ludźmi oraz zabaw z podziałem na role i funkcje. Zaczynają pojawiać się uczucia moralno-społeczne i estetyczne.

Reklama
(0)
Komentarze