Zaloguj
Reklama

Rozwój dzieci po przebytym krwawieniu dokomorowym

Autorzy: Futagi Y, Toribe Y, Ogawa K, Suzuki Y
Rozwój dzieci po przebytym krwawieniu dokomorowym
Fot. Pantherstock
(0)

Oceniono rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie, które przebyły różnego stopnia krwawienie dokomorowe.

Reklama

Przeprowadzono badanie grupy 335 dzieci urodzonych w ośrodku neonatologicznym trzeciego stopnia referencyjności okresie 1981- 1999. Średni okres trwania ciąży wynosił 28,1 tydzień, a średnia waga urodzeniowa 1162,2 grama. Średni okres obserwacji wynosił 7.5 lat (3-30 lat). Rozwój przebiegał prawidłowo u 56,1% dzieci, mózgowe porażenie dziecięce rozpoznano u 22,4% dzieci, upośledzenie umysłowe u 10,2% dzieci, a rozwój intelektualny na pograniczu normy u 11,3%. Stwierdzono znamienna statystycznie różnicę w rozwoju pomiędzy dziećmi, u których stwierdzono różnego stopnia krwawienie dokomorowe; około 70% dzieci z krwawieniem I stopnia rozwijało się prawidłowo, podczas gdy zaledwie 15,45 dzieci z krwawieniem IV stopnia rozwijało się prawidłowo. Częstość występowania padaczki w całej grupie wynosiła 11.6%. Badanie to nie wykazało poprawy rokowania w zakresie rozwoju dzieci po przebytym krwawieniu dokomorowym w okresie lat 80tych i 90 tych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatr Neurol 2006, 34 (3) : 219-24

Reklama
(0)
Komentarze