Zaloguj
Reklama

Rozpoznanie i leczenie napadów u dzieci

Autorzy: Wolf SM, McGoldrick PE
Rozpoznanie i leczenie napadów u dzieci
Fot. Pantherstock
(5)

W praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przypadki dzieci z napadami oraz zmianami skórnymi nie są częste. Większość takich pacjentów jest leczonych przez neurologów dziecięcych, jednak znajomość czynników współistniejących z padaczką wieku dziecięcego oraz znajomość leków przeciwpadaczkowych ma istotne znaczenie.

Reklama

Dzieci z napadami padaczkowymi oraz współistniejącymi problemami są w większości leczone przez neurologów dziecięcych, jednak także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien posiadać elementarną wiedzę na temat leków przeciwpadaczkowych, ich działań niepożądanych oraz prowadzenia monitorowania dziecka z padaczką. Dzieci, u których stosowane są trzy i więcej leki przeciwpadaczkowe dobrane stosownie do typów napadów oraz w adekwatnych dawkach, a padaczka ma cechy lekooporności powinny zostać skierowane do ośroków zajmujących się problemami padaczki lekoopornej w celu diagnostyki oraz modyfikacji leczenia. Pod uwagę mogą być wówczas wzięte takie metody leczenia padaczki, jak dieta ketogenna, stymulacja nerwu błędnego oraz leczenie chirurgiczne.

Reklama
(5)
Komentarze