Zaloguj
Reklama

Regres rozwojowy u dzieci autystycznych w oparciu o nagrania video

Autorzy: Werner E, Dawson G.
Regres rozwojowy u dzieci autystycznych w oparciu o nagrania video
Fot. medforum
(0)

W obrębie autyzmu niektórzy badacze wyróżniają w zależności od czasu wystąpienia pierwszych objawów dwie podgrupy: postać autyzmu z regresem oraz autyzm wczesnoobjawowy. Podział ten budzi u niektórych wątpliwości tych, którzy uważają, że rozwój dziecka autystycznego jest jednoznacznie od początku zaburzony.

Reklama

Jak do tej pory nie dysponowaliśmy obiektywnymi danymi odnośnie regresu w rozwoju dzieci autystycznych. W tym celu dokonano analizy domowych filmów video dzieci w 12 i 24 mż. W badaniu wzięło udział 15 dzieci z regresywną postacią autyzmu (AR), 21 z wczesnoobjawowym autyzmem (Awo) i 20 dzieci zdrowych. W pracy oceniano poziom socjalizacji, komunikacji oraz analizowano obecność stereotypii ruchowych. Ustalono, że dzieci z  AR w 12 mż zachowywały się podobnie do zdrowych, a nawet w niektórych sferach były lepiej rozwinięte, podczas gdy pacjenci z Awo wykazywali już pierwsze odchylenia. W 24 mż w obu grupach obserwowano przede wszystkim gorszy, lub nieobecny kontakt werbalny, zaburzone wskazywanie przedmiotów oraz reakcje społeczne niż u ich zdrowych rówieśników.

 

 


 

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry. 2005 Aug;62(8):889-95.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze