Zaloguj
Reklama

Przyrost masy ciała matki w drugim trymestrze jest związany z masą urodzeniową noworodka i długością ciąży.

Autorzy: Nobuko Sekiya et al.
Przyrost masy ciała matki w drugim trymestrze jest związany z masą urodzeniową noworodka i długością ciąży.
Fot. ojoimages
(5)

Niski wskaźnik przyrostu masy ciała w okresie ciąży jest powszechnie uznawany za ważny czynnik ryzyka występowania przypadków noworodków z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku płodowego oraz przedterminowego porodu. Jednakże, nie jest do końca jasne, w którym trymestrze wskaźnik przyrostu masy w największym stopniu wpływa na masę urodzeniową i długość ciąży.

Reklama

Wykonano analizę retrospektywną danych (regresja logistyczna, korelacja Pearsona) dotyczących porodu pochwowego 472 kobiet. Pacjentki te rodziły w terminie, bez żadnych powikłań. Niedowaga występująca przed ciążą oraz niski ogólny przyrost masy ciała w okresie ciąży były niezależnymi zmiennymi prognostycznymi przypadków noworodków z niską masą ciała w stosunku do wieku płodowego oraz przypadków porodu przedwczesnego. Masa ciała przed ciążą była znacząco powiązana z masa urodzeniową i długością ciąży. Związek ten dotyczył również całkowitego przyrostu masy ciała.

Stwierdzono znaczące powiązania pomiędzy wskaźnikami przyrostu masy ciała matki w drugim trymestrze a masą urodzeniową i długością ciąży. Natomiast nie wykryto podobnej zależności w trymestrze trzecim i pierwszym.

Drugi trymestr okazał się odgrywać najważniejszą rolę dotyczącą zależności przyrostu masy ciała matki w okresie ciąży a masą urodzeniową noworodka i długością ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gynecologic and Obstetric Investigation 2007;63:45-48

Reklama
(5)
Komentarze