Zaloguj
Reklama

Przewlekłe zakażenie HCV u dzieci: obraz kliniczny i histopatologiczny

Autorzy: Mohan P, Colvin C, Glymph C, Chandra RR, Kleiner DE, Patel KM, Luban NL, Alter HJ.
Przewlekłe zakażenie HCV u dzieci: obraz kliniczny i histopatologiczny
Fot. medforum
(0)

Przewlekłe zakażenie HCV u dzieci przebiega zwykle bezobjawowo i bez wyraźnej progresji histopatologicznej, ale możliwe są nasilone zmiany przechodzące w marskość. Każde dziecko zakażone HCV wymaga stałej opieki specjalistycznej.

Reklama

Przeanalizowano retrospektywnie obraz kliniczny i wyniki biopsji wątroby u 60 dzieci z przewlekłym zakażeniem wirusem HCV. Średni czas obserwacji zakażenia u dzieci w opisywanej grupie wynosił 13,4 lat. Głównymi źródłami zakażenia były transfuzje krwi (68%) i zakażenia okołoporodowe od zakażonej matki (13%). Większość pacjentów było bezobjawowych, u 25% aktywność ALT była zupełnie prawidłowa, a ALT wyższe niż 3x norma stwierdzano tylko u 13%. W biopsjach wątroby zapalenie było minimalne lub łagodne u 71%, a włóknienie nieobecne lub minimalne u 88%. Tym niemniej 12% obserwowanych dzieci miało bardzo wyraźne uszkodzenie wątroby z martwicą i nasilonym włóknieniem. Pacjenci bezobjawowi, wykryci badaniami przesiewowymi mieli znamiennie lepszy stan ogólny i mniejsze zmiany zapalno-włóknieniowe w wątrobie. Generalnie należy stwierdzić, że przewlekłe zakażenie HCV u dzieci przebiega zwykle bezobjawowo i bez wyraźnej progresji histopatologicznej, ale możliwe są nasilone zmiany przechodzące w marskość. Każde dziecko zakażone HCV wymaga stałej opieki specjalistycznej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze