Zaloguj
Reklama

Przemoc w dzieciństwie a podatność na występowanie chorób psychicznych

Współautorzy: Helen Fisher
Przemoc w dzieciństwie a podatność na występowanie chorób psychicznych
Fot. Pantherstock
(0)

Wyniki najnowszych badań prowadzą do wniosku, że kobiety, które były w dzieciństwo ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej, częściej chorują na schizofrenię, manię lub depresję.

Reklama

Do "pozytywnych" (albo "wytwórczych") objawów chorób psychicznych należą między innymi omamy (halucynacje) i urojenia. Helen Fisher i współpracownicy z Instytutu Psychiatrii King's College w Londynie przeprowadzili niedawno badania z udziałem dorosłych ludzi, z których część leczyła się z powodu schizofrenii lub zaburzeń nastroju a reszta stanowiła grupę kontrolną składającą się z osób bez zaburzeń umysłowych.

Zgodnie z publikacją w najnowszym numerze czasopisma "British Journal of Psychiatry" w przypadku kobiet zauważono, że choroby psychiczne częściej występują u tych, które w dzieciństwie doznały przemocy fizycznej lub wykorzystania seksualnego. Zdaniem naukowców zależność ta może wynikać z tendencji dziewcząt z traumatycznymi przeżyciami do odgradzania się i podejrzliwości wobec innych ludzi. U mężczyzn nie stwierdzono związku pomiędzy byciem ofiarą przemocy w dzieciństwie a podatnością na występowanie zaburzeń umysłowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze