Zaloguj
Reklama

Przebieg choroby Crohna u dzieci w zależności od wieku ujawnienia się choroby

Przebieg choroby Crohna u dzieci w zależności od wieku ujawnienia się choroby
Fot. medforum
(0)

Dzieci z chorobą Crohna rozpoznaną w wieku 0-5 lat mają relatywnie łagodniejszy przebieg choroby i mniej powikłań w porównaniu z chorobą rozpoznaną w wieku 6-17 lat.

Reklama

Przeanalizowano dane 898 kolejnych pacjentów z chorobą Crohna rozpoznaną w wieku dziecięcym i zgłoszoną do amerykańskiego rejestru Pediatric IBD Consortium Registry. Badaną grupę podzielono na dwie podgrupy w zależności od wieku, w którym rozpoznano chorobę: 0-5 lat (9,9%) i 6-17 lat (90,1%). Średni czas obserwacji dzieci wynosił 5.6 +/- 5.0 lat w grupie młodszej i 3.3 +/- 2.8 lat w grupie starszej. Wykazano, że dzieci, u których chorobę rozpoznano przed 6 rokiem życia częściej zgłaszały domieszki krwi w stolcach, a u dzieci starszych częściej występowała utrata masy ciała, bóle brzucha i stany gorączkowe. Dzieci, u których chorobę rozpoznano w wieku powyżej 5 roku życia były bardziej zagrożone powikłaniami pod postacią tworzenia zwężeń, przetok i ropni. Podsumowując, autorzy stwierdzają, że dzieci z chorobą Crohna rozpoznaną w wieku 0-5 lat mają relatywnie łagodniejszy przebieg choroby i mniej powikłań w porównaniu z chorobą rozpoznaną w wieku 6-17 lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gupta N, Bostrom AG, Kirschner BS, Cohen SA, Abramson O, Ferry GD, Gold BD, Winter HS, Baldassano RN, Smith T, Heyman MB.: Am J Gastroenterol. 2008 Aug;103(8):2092-8.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze