Zaloguj
Reklama

Prokalcytonina jako marker różnicujący pomiędzy posocznicą a SIRS

Autorzy: Arkader R, Troster EJ, Lopes MR, Junior RR, Carcillo JA, Leone C, Okay TS.
Prokalcytonina jako marker różnicujący pomiędzy posocznicą a SIRS
Fot. Pantherstock
(0)

Prokalcytonina lepiej od CRP różnicuje pacjentów z podejrzeniem posocznicy, a obserwacja jej kinetyki jest dobrym wskaźnikiem rokowania.

Reklama

Najpopularniejszymi markerami stanu zapalnego są OB oraz CRP. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się prokalcytoninie, która ma w wiarygodny sposób różnicować poważne infekcje bakteryjne od innych stanów chorobowych. Zbadano dzieci z potwierdzoną posocznicą bakteryjną, porównując ich z grupą kontrolną dzieci poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, co uznano za model ogólnoustrojowej reakcji zapalnej - systemic inflammatory response syndrome (SIRS). W grupie z posocznicą wykazano znamiennie wyższe stężenia prokalcytoniny u wszystkich pacjentów, podczas gdy CRP było podwyższone przy przyjęciu tylko u 11 spośród 14 dzieci z posocznicą. Prokalcytonina była także wiarygodnym markerem przebiegu klinicznego, bowiem jej spadek w przebiegu leczenia korelował z dobrym rokowaniem pacjenta. Autorzy wnioskują, że prokalcytonina lepiej od CRP różnicuje pacjentów z podejrzeniem posocznicy, a obserwacja jej kinetyki jest dobrym wskaźnikiem rokowania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2006 Feb;91(2):117-20. Epub 2005 Dec 2.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze