Zaloguj
Reklama

Produkty sojowe mogą zakłócać monitorowanie wrodzonej niedoczynności tarczycy

Autorzy: Conrad S.C., Chin H., Silverman B.L.
Produkty sojowe mogą zakłócać monitorowanie wrodzonej niedoczynności tarczycy
Fot. medforum
(5)

Autorzy pracy wysnuwają wniosek, że niemowlęta na diecie sojowej wymagają intensywniejszego monitoringu poziomu TSH i zwiększonych dawek lewotyroksyny w stosunku do dzieci na zwykłej diecie.

Reklama

Autorzy postawili hipotezę, że karmienie mlekiem sojowym niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy prowadzi do przedłużającego utrzymywania się podwyższonego poziomu TSH.

Badaniem objęto grupę 78 pacjentów  obserwowanych w okresie pierwszego roku życia, na przestrzeni lat 1990-1998. W ocenie brano pod uwagę: datę rozpoznania niedoczynności tarczycy, datę rozpoczęcia leczenia, przyrosty masy ciała i wzrostu, dietę oraz stosowane dawki lewotyroksyny.

Wśród tej grupy ośmioro niemowląt pozostawało na diecie opartej na mleku sojowym. W grupie dzieci ‘sojowych” i „ nie-sojowych” nie zaobserwowano istotnych różnic jeżeli chodzi o dawkę początkową lewotyroksyny i kształtowanie się jej na poziomie pierwszego roku życia. Zaobserwowano natomiast różnice w czasie uzyskania normalizacji TSH, początkowej jego wartości oraz przedziałach wahań podczas terapii.

Na tej podstawie autorzy wysnuwają wniosek, że niemowlęta na diecie sojowej wymagają intensywniejszego monitoringu poziomu TSH i zwiększonych dawek lewotyroksyny w stosunku do dzieci na zwykłej diecie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2004 Jan;89(1): 37- 40

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze