Zaloguj
Reklama

Problemy szkolne dzieci z alergią i astmą

Współautorzy: Zubrzycka R., Bartkowiak-Emeryk M., Gawlik R., „Dziecko z astmą w rodzinie i szkole”, Wydawnictwo UMCS
www.odczulanie.info
Dziecko
Fot. ojoimages
Dziecko
(0)

Astma i alergia - funkcjonowanie chorego dziecka w szkole.

Reklama

Alergia i astma to choroby, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole i wśród rówieśników, dlatego nie powinny być bagatelizowane. Astma i alergiczny nieżyt nosa to przewlekłe choroby, które wymagają stałego leczenia.

Dosyć często są to problemy, których nie uświadamiają sobie rodzice i nauczyciele chorych dzieci.

Alergia i astma bywają np. bagatelizowane, gdyż wiedza na temat psychologicznych problemów cierpiących na nie dzieci i młodzieży nie jest wystarczajco rozpowszechniona.

Według statystyk jedną z najczęstszych przyczyn nieobecności uczniów w szkole jest astma i alergiczny nieżyt nosa.

Choroby te mogą wiązać się z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym oraz powodować negatywne reakcje na stres, podwyższony lęk lub chwiejność emocjonalną. Skutkiem tego mogą być problemy z rówieśnikami i zawiązywanie nowych przyjaźni.

Bardzo ważną sprawą jest także odpowiednia wiedza nauczycieli, wychowawców i rodziców na temat przebiegu i leczenia astmy i chorób alergicznych. Dosyć często dochodzi do sytuacji, gdzie rodzice nie informują szkoły o problemach zdrowotnych swoich dzieci. W takiej sytuacji może być niezrozumiałe, dlaczego uczeń w pewnych okresach roku opuszcza więcej zajęć, nie potrafi się skoncentrować, ma mniej siły do ćwiczeń.

Należy pamiętać, że astma to choroba na całe życie, jednak chorzy na nią uczniowie nie powinni rezygnować z lekcji wychowania fizycznego, gdyż wpływają one korzystnie na zdrowie i wydolność organizmu. Nagminne jest wypisywanie przez rodziców zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, nawet dla dzieci zdrowych.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze