Zaloguj
Reklama

Probiotyki w leczeniu ostrej biegunki

Autorzy: Allen SJ, Okoko B, Martinez E, Gregorio G, Dans LF.
Probiotyki w leczeniu ostrej biegunki
Fot. Pantherstock
(0)

Probiotyki wydają się skracać czas trwania biegunki zakaźnej i zmniejszać ryzyko utrzymywania się luźnych stolców w 3 dniu leczenia. Brak jednak ewidentnych dowodów w odniesieniu do konkretnych szczepów bakterii.

Reklama

Probiotyki są przedmiotem wielu badań klinicznych. Szczególną uwagę poświęca się ich potencjalnej zdolności wspomagania leczenia ostrej biegunki infekcyjnej. Eksperci Cochrane Database dokonali analizy 23 badań, wykonanych w sposób poprawny metodycznie, zgodny z zasadami Evidence Based Medicine, oceniających skuteczność probiotyków w leczeniu biegunek o udowodnionym lub prawdopodobnym podłożu infekcyjnym. Analiza statystyczna wykazała, że probiotyki znamiennie redukowały ryzyko utrzymywania się luźnych stolców w 3 dniu leczenia (relative risk 0.66, 95% confidence interval 0.55-0.77). Wyraźnie skracały też średni czas trwania biegunki (skrócenie o 30.48 godzin; 95% confidence interval 18.51-42.46 godzin). Autorzy zwracają jednak uwagę na znaczną heterogeniczność badań, zwłaszcza w zakresie stosowania różnych szczepów bakterii i różnych dawek probiotyków, co utrudnia wyciągnięcie ostatecznych wniosków.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database Syst Rev. 2004(2):CD003048.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze