Zaloguj
Reklama

Probiotyki: próba oddzielenia faktów od mitów

Autorzy: Dr n. med. Agnieszka Krzywicka, specjalista pediatra, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu
Probiotyki: próba oddzielenia faktów od mitów
Fot. Pantherstock
(0)

Na podstawie wyników badań wykazano: skuteczność szczepów Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej oraz w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej, skuteczność Saccharomyces boulardii w zapobieganiu biegunce podróżnych oraz skuteczność szczepu VSL #3 w zapobieganiu pouchitis.

Reklama

Badacze australijscy podsumowali wyniki badań opartych na zasadach EBM dotyczących zastosowania probiotyków. Jako probiotyki zdefiniowali produkty zawierające drożdże lub bakterie (szczególnie bakterie kwasu mlekowego) posiadające udowodnioną skuteczność kliniczną i wywierające korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Na podstawie wyników badań I poziomu wiarygodności wykazano: skuteczność szczepów Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej oraz w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej, skuteczność Saccharomyces boulardii w zapobieganiu biegunce podróżnych oraz skuteczność szczepu VSL #3 w zapobieganiu pouchitis. Analiza badań II poziomu wiarygodności wykazała: skuteczność wysokich dawek wankomycyny skojarzonej z Saccharomyces boulardii w leczeniu biegunki związanej z nawracającym zakażeniem Clostridium difficile oraz skuteczność szczepu VSL #3 w zapobieganiu nawrotom dolegliwości u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W podsumowaniu uznano probiotyki za bezpieczne i dobrze tolerowane. Zwrócono jednak uwagę, że wystąpienie bakteriemii czy fungemii u pacjentów z ciężką chorobą podstawową lub w trakcie leczenia immunosupresyjnego, mogło być związane z zastosowaniem niektórych probiotyki. W takich przypadkach porobiotyki mogą być przeciwskazane.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pham M, Lemberg DA, Day AS: Probiotics: sorting the evidence from the myths. Med J Aust 2008 Mar 3;188(5):304-8

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze