Zaloguj
Reklama

Preparat Echinacea w profilaktyce infekcji dróg oddechowych: kontrolowane badanie kliniczne

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Preparat Echinacea w profilaktyce infekcji dróg oddechowych: kontrolowane badanie kliniczne
Fot. ojoimages
(5)

Oceniany w cytowanym badaniu komercyjnie dostępny preparat jeżówki (Echinacea) nie ma skuteczności profilaktycznej w odniesieniu do infekcji układu oddechowego.

Reklama

Preparaty ziołowe są często reklamowane jako skuteczne w profilaktyce wielu chorób, jednak stosunkowo niewiele z nich ma działanie udokumentowane poprawnie przeprowadzonymi badaniami klinicznymi. Zdarza się też, że preparaty uznawane powszechnie za skuteczne, nie potwierdzają swojej skuteczności jeżeli są testowane metodą kontrolowanych badań klinicznych, to jest metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo. Przykładem może być cytowane badanie amerykańskie, w którym oceniano skuteczność wyciągu roślinnego Echinacea purpurea w profilaktyce infekcji dróg oddechowych. 90 ochotników losowo przydzielono do dwóch grup, które przez 8 tygodni stosowały preparat Echinacea lub placebo. Osoby badane nie wiedziały jaki rodzaj preparatu otrzymują. Analizując wyniki nie wykazano znamiennej różnicy w liczbie infekcji i liczbie przechorowanych dni pomiędzy obiema grupami. Autorzy wnioskują, że oceniany przez nich komercyjnie dostępny preparat jeżówki (Echinacea) nie ma skuteczności profilaktycznej w odniesieniu do infekcji układu oddechowego. Należy oczywiście pamiętać, że efekt leczniczy zależy od składu preparatu i jego dawki. Wyników cytowanego badania nie można więc przenosić na wszystkie preparaty jeżówki, ale należy zachować dystans do reklam sugerujących skuteczność tego typu preparatów. Optymalną metodą jest stosowanie preparatów, które były testowane w kontrolowanych badaniach klinicznych i mają udokumentowaną w takich badaniach siłę działania wyższą niż placebo.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • O'Neil J, Hughes S, Lourie A, Zweifler J.: Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Apr;100(4):384-8

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze