Zaloguj
Reklama

Prenatalna ekspozycja na ultradźwięki może mieć wpływ na proces migracji neuronalnej u płodu

Autorzy: Eugenius S. B. C., Vicko Gluncic, Alvaro Duque, Mark E. Schafer and Pasko Rakic
Prenatalna ekspozycja na ultradźwięki może mieć wpływ na proces migracji neuronalnej u płodu
Fot. Pantherstock
(5)

Neurony nowej kory mózgowej (neocortex) u ssaków, łącznie z ludźmi, powstają w trakcie życia płodowego w tzw. obszarach proliferacyjnych. Następnie migrują do miejsc docelowych w mózgowiu zgodnie z zasadą „z wewnątrz do zewnątrz”.

Reklama

Niniejsze badanie miało na celu ustalenie, czy fale ultradźwiękowe (o zbliżonej charakterystyce do tych, które stosujemy w ciąży) mają wpływ na rozlokowywanie się rozwijających się neuronów w obrębie kory mózgowej u myszy. Jako znacznika używano 5-bromo-2`-deoxyurydynę, służącą do identyfikacji neuronów powstających ok. 16 dnia w czasie rozwoju płodu i wędrujących następnie do obszarów powierzchownych mózgu.

Analizą objęto 335 zwierząt, które zostały poddane przez ponad 30 min. ekspozycji na fale ultradźwiękowe. Okazało się, iż w okresie migracji neuronalnej (kluczowej dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego), fale ultradźwiękowe powodowały statystycznie istotne zmiany w rozlokowywaniu się neuronów w obrębie poszczególnych warstw kory mózgowej. Dochodziło w pewnych przypadkach do sytuacji, iż neurony zamiast wędrować do swoich docelowych warstw korowych zatrzymywały się w istocie białej mózgu. Stopień dyspersji neuronalnej był różny u wszystkich zwierząt, ale wyraźnie zaznaczała się tendencja do jego zwiększania wraz z długością trwania badania USG.  

Przeprowadzone badanie wymaga jak najszybszych analiz i zweryfikowania otrzymanych wyników w populacji ludzkiej. Należy wykluczyć ewentualne podwyższenie ryzyka wystąpienia zaburzeń cewy nerwowej w trakcie stosowania ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Proceedings of the National Academy of Sciences; August 10, 2006

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze