Zaloguj
Reklama

Prebiotyk GOS/FOS w profilaktyce alergii i infekcji dróg oddechowych u dzieci: dwuletnia obserwacja

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Prebiotyk GOS/FOS w profilaktyce alergii i infekcji dróg oddechowych u dzieci: dwuletnia obserwacja
Fot. ojoimages
(0)

Efekt wczesnej interwencji dietetycznej z użyciem hydrolizatu białek mleka z dodatkiem prebiotyku GOS/FOS jest korzystny i trwały co najmniej do wieku 2 lat.

Reklama

Stosowanie prebiotyku - oligosacharydów GOS/FOS ma udokumentowany korzystny efekt w profilaktyce alergii u dzieci z grup ryzyka rozwoju chorób alergicznych. Do tej pory posiadano jednak tylko krótkoterminowe obserwacje z okresu, w którym stosowano mieszanki mleczne z dodatkiem GOS/FOS. Istniały wątpliwości, czy korzystny efekt kliniczny utrzyma się po zakończeniu okresu interwencji dietetycznej. Cytowana praca jest próba odpowiedzi na to pytanie. Oceniono w niej stan zdrowia dzieci mających ukończone 2 lata, które w pierwszych 6 miesiącach swojego życia były poddawane próbie klinicznej ze stosowaniem mieszanki hipoalergicznej wzbogacanej w GOS/FOS. Grupa kontrolna otrzymywała samą mieszankę hipoalergiczną (bez prebiotyku). Wykazano, że w wieku 2 lat utrzymuje się korzystny efekt interwencji dietetycznej. Łączny odsetek rozpoznań atopowego zapalenia skóry, świszczącego oddechu I pokrzywki alergicznej wynosił w grupie otrzymującej GOS/FOS odpowiednio 13.6%, 7.6% i 1.5%, a w grupie kontrolnej 27.9%, 20.6% i 10.3%. Ponadto dzieci z grupy otrzymującej prebiotyk miały w badanym okresie 2 lat znamiennie mniej incydentów infekcji, gorączki i preskrypcji antybiotyków. Autorzy sugerują, że efekt wczesnej interwencji dietetycznej z użyciem hydrolizatu białek mleka z dodatkiem prebiotyku GOS/FOS jest korzystny i trwały co najmniej do wieku 2 lat.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Arslanoglu S, Moro GE, Schmitt J, Tandoi L, Rizzardi S, Boehm G.: J Nutr. 2008 Jun;138(6):1091-5.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze