Zaloguj
Reklama

Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom zmniejszają liczbę hospitalizacji z powodu ostrych biegunek

Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom zmniejszają liczbę hospitalizacji z powodu ostrych biegunek
Fot. ojoimages
(5)

Liczne badania udowodniły, że koszt ewentualnego corocznego szczepienia przeciwko rotawirusom całej populacji niemowląt jest znacznie niższy niż późniejsze koszty hospitalizacji z powodu biegunek rotawirusowych.

Reklama

W krajach europejskich praktycznie nie notuje się zgonów w przebiegu biegunek rotawirusowych. Rzadkością są także poważne powikłania tego zakażenia. Pomimo tego biegunki rotawirusowe są poważnym problemem zdrowotnym ze względu na ich masowe występowanie i duże koszty dla systemu ochrony zdrowia związane z hospitalizacjami dzieci. Głównym argumentem na rzecz masowych szczepień przeciwko rotawirusom w krajach wysoko rozwiniętych są więc względy ekonomiczne.

Liczne badania udowodniły, że koszt ewentualnego corocznego szczepienia przeciwko rotawirusom całej populacji niemowląt jest znacznie niższy niż późniejsze koszty hospitalizacji z powodu biegunek rotawirusowych. Skalę tego zjawiska pozwala zrozumieć praca opublikowana w czerwcu 2010 w Journal of Infectious Disease, w której przeanalizowano wpływ rozpoczęcia masowych szczepień przeciwko rotawirusom na liczbę hospitalizacji dzieci w USA. Przed erą szczepień przeciwko rotawirusom liczba dzieci w wieku poniżej 5 lat, które wymagały hospitalizacji z powodu ostrej biegunki była przez wiele lat stabilna i wynosiła ok. 100 hospitalizacji na każde 10.000 dzieci na rok.

Po opracowaniu szczepionki i wprowadzeniu oficjalnej rekomendacji dot. szczepień przeciwko rotawirusom (co nastąpiło w roku 2006) współczynnik ten znacząco zmniejszył się do 85 w roku 2007, a następnie do 55,5 w roku 2008 (czyli o ok. 45% w czasie 2 lat). Oczywiście należy zauważyć, że w realiach naszego kraju, w których cały koszt ewentualnego szczepienia przeciwko rotawirusom jest przeniesiony na rodziców dziecka (brak jakiejkolwiek refundacji z budżetu państwa), trudno oczekiwać aby szczepienia te stały się masowe i przyniosły nam prawdziwe oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Curns AT, Steiner CA, Barrett M i wsp.: Reduction in acute gastroenteritis hospitalizations among US children after introduction of rotavirus vaccine: analysis of hospital discharge data from 18 US states. J Infect Dis. 2010 Jun 1;201(11):1617-24.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze