Zaloguj
Reklama

Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom zmniejszają liczbę hospitalizacji z powodu ostrych biegunek

Dziewczynki na schodach
Fot. ojoimages
Dziewczynki na schodach
(5)

Liczne badania udowodniły, że koszt ewentualnego corocznego szczepienia przeciwko rotawirusom całej populacji niemowląt jest znacznie niższy niż późniejsze koszty hospitalizacji z powodu biegunek rotawirusowych.

Reklama

W krajach europejskich praktycznie nie notuje się zgonów w przebiegu biegunek rotawirusowych. Rzadkością są także poważne powikłania tego zakażenia. Pomimo tego biegunki rotawirusowe są poważnym problemem zdrowotnym ze względu na ich masowe występowanie i duże koszty dla systemu ochrony zdrowia związane z hospitalizacjami dzieci. Głównym argumentem na rzecz masowych szczepień przeciwko rotawirusom w krajach wysoko rozwiniętych są więc względy ekonomiczne.

Liczne badania udowodniły, że koszt ewentualnego corocznego szczepienia przeciwko rotawirusom całej populacji niemowląt jest znacznie niższy niż późniejsze koszty hospitalizacji z powodu biegunek rotawirusowych. Skalę tego zjawiska pozwala zrozumieć praca opublikowana w czerwcu 2010 w Journal of Infectious Disease, w której przeanalizowano wpływ rozpoczęcia masowych szczepień przeciwko rotawirusom na liczbę hospitalizacji dzieci w USA. Przed erą szczepień przeciwko rotawirusom liczba dzieci w wieku poniżej 5 lat, które wymagały hospitalizacji z powodu ostrej biegunki była przez wiele lat stabilna i wynosiła ok. 100 hospitalizacji na każde 10.000 dzieci na rok.

Po opracowaniu szczepionki i wprowadzeniu oficjalnej rekomendacji dot. szczepień przeciwko rotawirusom (co nastąpiło w roku 2006) współczynnik ten znacząco zmniejszył się do 85 w roku 2007, a następnie do 55,5 w roku 2008 (czyli o ok. 45% w czasie 2 lat). Oczywiście należy zauważyć, że w realiach naszego kraju, w których cały koszt ewentualnego szczepienia przeciwko rotawirusom jest przeniesiony na rodziców dziecka (brak jakiejkolwiek refundacji z budżetu państwa), trudno oczekiwać aby szczepienia te stały się masowe i przyniosły nam prawdziwe oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Curns AT, Steiner CA, Barrett M i wsp.: Reduction in acute gastroenteritis hospitalizations among US children after introduction of rotavirus vaccine: analysis of hospital discharge data from 18 US states. J Infect Dis. 2010 Jun 1;201(11):1617-24.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze