Zaloguj
Reklama

Powikłania ortopedyczne związane z otyłością u dzieci i młodzieży

Autorzy: Taylor ED, Theim KR, Mirch MC, Ghorbani S, Tanofsky-Kraff M, Adler-Wailes DC, Brady S, Reynolds JC, Calis KA, Yanovski JA.
Powikłania ortopedyczne związane z otyłością u dzieci i młodzieży
Fot. medforum
(0)

Jednym z niedocenianych powikłań nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży są problemy ortopedyczne. W czerwcowym numerze amerykańskiego miesięcznika "Pediatrics" opublikowano analizę poświęconą temu problemowi.

Reklama

Otyłość staje się poważnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w krajach wysoko rozwiniętych, ponieważ wiąże się ona ze wzrostem wydatków na leczenie powikłań otyłości. Jednym z niedocenianych powikłań nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży są problemy ortopedyczne. W czerwcowym numerze amerykańskiego miesięcznika "Pediatrics" opublikowano analizę poświęconą temu problemowi. Wykazano, że dzieci z nadwagą mają w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowej masie ciała znamiennie większą częstość występowania złamań oraz częstsze dolegliwości o charakterze dyskomfortu ze strony układu kostno-stawowego. Obiektywne pomiary budowy kończyn wykazały, że u dzieci otyłych częściej występują zaburzenia struktury kończyn dolnych w istotny sposób upośledzające ich funkcję, a co za tym idzie - ogólną sprawność fizyczną organizmu. Powikłania ortopedyczne są poważnym problemem zdrowotnym u dzieci z nadwagą i otyłością.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze