Zaloguj
Reklama

Postępowanie przy wypadniętej pępowinie

Autorzy: Anna Piotrowska
Źródło: T. Pisarski: Położnictwo i ginekologia; PZWL 2002, Warszawa s. 593-594.
Odpoczynek w ciąży
Fot. ojoimages
Odpoczynek w ciąży
(3)

Pępowina łączy matkę z dzieckiem, dzięki niej płód otrzymuje tlen i pokarm. W ostatnim etapie ciąży może osiągnąć nawet 60 cm.

Reklama

Wypadnięcie pępowiny występuje niezwykle rzadko. Wyróżnia się wypadnięcie pępowiny jawne i ukryte.

Jawnym wypadnięciem pępowiny nazywamy sytuację kiedy po pęknięciu pęcherza płodowego pępowina znajduje się przed częścią przodującą w pochwie lub nawet przed sromem. Częstość wystąpienia ocenia się na 0,33 - 0,66% porodów.

Ukryte wypadnięcie pępowiny to stan, w którym nastąpiło pęknięcie pęcherza płodowego i pępowina znajduje się między częścią przodującą a linią zetknięcia z miednicą. Ukryte wypadnięcie pępowiny może pozostać nie rozpoznane w czasie badania wewnętrznego.

Wśród czynników ryzyka wymienia się:

  • ciążę mnogą;
  • przedwczesny poród;
  • zbyt długa pępowina;
  • wielowodzie;
  • przedwczesne odejście płynu owodniowego; 
  • nieprawidłowe umiejscowienie łożyska.

W przypadku przodowania pępowiny rodzącą najlepiej ułożyć w wysoko uniesioną miednicą na boku. Dzięki temu można doprowadzić do cofnięcia się pępowiny do jamy macicy. Jeżeli dojdzie do wypadnięcia pępowiny należy podjąć natychmiastowe postępowanie polegające na zastosowaniu cięcia cesarskiego.

Tylko w bardzo korzystnych warunkach kobieta może urodzić naturalnie. Przodowanie pępowiny stwarza niebezpieczeństwo dla płodu gdyż pępowina narażona jest na ucisk. Dzięki możliwości cesarskiego cięcia umieralność dzieci zmalała do 20-25%.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze