Zaloguj
Reklama

Posiłki uzupełniające dla niemowląt – stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN

Posiłki uzupełniające dla niemowląt – stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN
Fot. medforum
(0)

Opublikowano oczekiwane od dawna stanowisko Komitetu Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) dotyczące tzw. posiłków uzupełniających w diecie niemowląt (ang. complementary feeding).

Reklama

Opublikowano oczekiwane od dawna stanowisko Komitetu Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) dotyczące tzw. posiłków uzupełniających w diecie niemowląt (ang. complementary feeding). Autorzy podkreślają, że pożądanym sposobem żywienia jest wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy. Pokarmy uzupełniające (inne niż mleko) nie powinny być wprowadzane przed 17 tygodniem życia, ale nie należy odkładać ich wprowadzenia na okres dłuższy niż koniec 26 tygodnia życia. Eksperci uznali, że nie ma wiarygodnych danych naukowych przemawiających za korzyściami z opóźnionego wprowadzania pokarmów potencjalnie alergizujących, takich jak jajka czy ryby, uznano więc, że nie należy zalecać opóźnienia ich włączania, nawet w grupie podwyższonego ryzyka alergii. Posiłki uzupełniające są ważnym źródłem żelaza i należy dbać o ich odpowiedni skład i różnorodność w aspekcie zapotrzebowania na żelazo. Odnośnie glutenu sformułowano zalecenie, że rozsądne jest unikanie zarówno zbyt wczesnego (przed 4 miesiącem) jak i zbyt późnego (po 7 miesiącu) wprowadzania glutenu do diety niemowlęcia. Gluten powinien być wprowadzany stopniowo (unikać szybkiego obciążania dużymi dawkami).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Agostoni C, Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Moreno L, Puntis J, Rigo J, Shamir R, Szajewska H, Turck D, van Goudoever J; ESPGHAN Committee on Nutrition: J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008 Jan;46(1):99-110.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze