Zaloguj
Reklama

Porównanie doustnej amoksycyliny z pozajelitową penicyliną w leczeniu zapaleń płuc u dzieci

Autorzy: Addo-Yobo E i wsp.
Porównanie doustnej amoksycyliny z pozajelitową penicyliną w leczeniu zapaleń płuc u dzieci
Fot. medforum
(5)

W leczeniu zapaleń płuc u dzieci w wieku 3-59 miesięcy pozajelitowe podawanie penicyliny nie ma istotnej przewagi nad stosowaniem doustnej amoksycyliny.

Reklama

Rekomendowanym przez WHO standardem leczenia zapaleń płuc u niemowląt i małych dzieci jest rozpoczęcie leczenia od pozajelitowego podawania penicyliny z ewentualną dalszą terapią sekwencyjną preparatem doustnym. W randomizowanym wieloośrodkowym badaniu opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie "Lancet" porównano wyniki leczenia 1702 dzieci w wieku 3-59 miesięcy z ciężkim zapaleniem płuc. 857 dzieci otrzymało od początku doustną amoksycylinę, a 845 rozpoczęło leczenie od podawania przez 48 h pozajelitowej penicyliny. Podstawowym punktem końcowym był brak poprawy lub pogorszenie po 48 h leczenia. W obu grupach uzyskano identyczny odsetek niepowodzeń -19%, niezależnie od rodzaju stosowanego leczenia. Wykazano natomiast, że najważniejszymi czynnikami ryzyka niepowodzenia terapii były: wiek <11 miesięcy (OR 2,72; 95% CI: 1,95-3,79), tachypnoe (OR: 1,94 ; 95% CI: 1,42-2,65) i hipoksja (OR: 1,95 ; 95% CI: 1,34-2,82).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Lancet. 2004 Sep 25;364(9440):1141-8.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze