Zaloguj
Reklama

Polska psychiatria dziecięca – najwyższy czas na zmiany!

Wizyta z dzieckiem u psychologa
Fot. Shutterstock
Wizyta z dzieckiem u psychologa
(0)

Choroby psychiczne dotykają nie tylko dorosłych – stanowią również poważny problem wśród dzieci i młodzieży. Dzieci, podobnie jak dorośli, potrzebują specjalistycznej pomocy, udzielanej przez wykwalifikowanych specjalistów. Tych, niestety brakuje…

Reklama

Kiepska kondycja psychiatrii dziecięcej w naszym kraju często pojawia się jako chwytliwy temat w mediach. Niestety, obraz pokazany w mediach nie mija się z rzeczywistością, a stan psychiatrii dziecięcej w naszym kraju jest tematem, o którym należy mówić głośno!

Problemy polskiej psychiatrii dziecięcej 

Głównym problemem, z jakim borykają się oddziały psychiatrii dziecięcej są braki kadrowe wśród specjalistów, ale również braki w infrastrukturze szpitalnej, co skutkuje problemami z liczbą miejsc przeznaczonych dla małych pacjentów.

Dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne powinny znajdować się pod opieką  specjalistów – psychologów i psychiatrów. Niestety, ze względu na braki kadrowe również diagnozowanie chorób psychicznych wśród najmłodszych jest problemem. Szacuje się, że w Polsce obecnie pracuje mniej niż 500 lekarzy specjalistów psychiatrii ze specjalizacją do leczenia najmłodszych. Pomocy specjalistów może wymagać nawet 400 tysięcy najmłodszych, co oznacza, że na jednego psychiatrę może przypadać nawet 1000 małych pacjentów.

Poza brakami kadrowymi pojawiają się braki w zakresie placówek, które byłyby w stanie przyjąć dzieci potrzebujące pomocy. Brakuje zarówno oddziałów stacjonarnych jak i placówek, gdzie można uzyskać pomoc doraźną. Wg danych opublikowanych przez policję, w ubiegłym roku aż 107 dzieci popełniło samobójstwo – być może można byłoby uniknąć choć części zgonów, gdyby dzieciom udzielono pomocy w odpowiednim momencie. Oddziały psychiatryczne są przeładowane, stąd nie wszystkie dzieci potrzebujące pomocy rzeczywiście otrzymują ją w porę.

Ministerstwo Zdrowia w maju br. przygotowało i rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Projekt ten ma na celu wdrożenie reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wsparciem objęte zostaną zarówno ośrodki poszczególnych poziomów referencyjnych jak i podmioty planujące przekształcenie się w placówki nowego modelu.

Pamiętajmy – problemy natury psychicznej nie są powodem do wstydu. Pomoc udzielona odpowiednio szybko, jest zawsze na wagę złota!

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze