Zaloguj
Reklama

Podjęzykowa immunoterapia u dzieci z astmą oraz nieżytami nosa i spojówek

Autorzy: Sopo SM, Macchiaiolo M, Zorzi G, Tripodi S.
Podjęzykowa immunoterapia u dzieci z astmą oraz nieżytami nosa i spojówek
Fot. medforum
(5)

Podjęzykowa immunoterapia może być korzystna u dzieci z astmą i alergia na roztocza kurzu domowego.

Reklama

Immunoterapia podjęzykowa (sublingual immunotherapy - SLIT) jest uważana za alternatywę dla odczulania metodą iniekcji, które dla wielu dzieci jest przykre z powodu powtarzanych nakłuć. Lekarze włoscy dokonali systematycznego przeglądu piśmiennictwa w celu analizy wyników badań oceniających skuteczność SLIT. Znaleziono 8 badań z randomizacją, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby. 5 z nich dotyczyło odczulania na roztocza kurzu domowego. Dzieci podlegające immunoterapii cierpiały na nieżyty nosa i spojówek, astmę oraz sezonowe odczyny alergiczne ze strony układu oddechowego. Znamienny statystycznie, korzystny efekt SLIT wykazano w grupie dzieci z astmą przewlekłą lekką i umiarkowaną odczulanych na roztocza kurzu domowego. Nie wykazano istotnej poprawy przy odczulaniu na alergeny sezonowe oraz u dzieci z nieżytami nosa i spojówek.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2004 Jul;89(7):620-4.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze