Zaloguj
Reklama

Pneumokokowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: częstość występowania i charakterystyka powikłań

Autorzy: Weightman NC, Sajith J.
Pneumokokowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: częstość występowania i charakterystyka powikłań
Fot. medforum
(0)

Przeanalizowano wszystkie zarejestrowane przypadki potwierdzonych mikrobiologicznie pneumokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w regionie North Yorkshire (północna Anglia) w latach 1997-2002.

Reklama

Przeanalizowano wszystkie zarejestrowane przypadki potwierdzonych mikrobiologicznie pneumokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w regionie North Yorkshire (północna Anglia) w latach 1997-2002. Ujawniono 50 takich przypadków, co daje zapadalność na poziomie 1,1 na 100.000 na rok. 76% przypadków zdarzyło się w miesiącach zimowych. Pomimo intensywnego leczenia w warunkach wysokorozwiniętego kraju zachodnioeuropejskiego śmiertelność wyniosła aż 28% a spośród dzieci które przeżyły niemal 30% doznało trwałych szkód na zdrowiu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2005 Aug;24(8):542-4.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze