Zaloguj
Reklama

Pięć przypadków zgonu nastolatków na skutek przedawkowania popularnego leku przeciwkaszlowego

Pięć przypadków zgonu nastolatków na skutek przedawkowania popularnego leku przeciwkaszlowego
Fot. Pantherstock
(0)

Nawet dostępne bez recepty leki przeciwkaszlowe mogą być groźne dla zdrowia. Rodzice nastolatków powinni zachować wzmożoną czujność jeżeli ich dzieci kupują, lub posiadają duże ilości leków przeciwkaszlowych, ponieważ może to być pośredni dowód eksperymentów z narkotykami.

Reklama

Niektóre leki przeciwkaszlowe dostępne bez recepty zawierają substancje mogące dawać objawy halucynogenne przy spożyciu dawek znacznie przekraczających dawki terapeutyczne. Bywa to wykorzystywane przez młodocianych narkomanów, ale jest bardzo niebezpieczne, ponieważ substancje te w dawkach dających efekty narkotyczne mają też silne działanie toksyczne, grożące nawet zgonem dziecka. Przykładem może być opis serii 5 zgonów nastolatków w USA. We wszystkich przypadkach kupowali oni dostępny bez recepty lek przeciwkaszlowy zawierający dekstrometorfan i spożywali go w dawkach wielokrotnie wyższych niż zalecane w leczeniu kaszlu. Efektem były ciężkie zatrucia zakończone zgonami. Na podstawie badań toksykologicznych i sekcyjnych jednoznacznie ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci dzieci było toksyczne działanie spożytego w nadmiarze dekstrometorfanu. Nawet dostępne bez recepty leki przeciwkaszlowe mogą być groźne dla zdrowia. Rodzice nastolatków powinni zachować wzmożoną czujność jeżeli ich dzieci kupują, lub posiadają duże ilości leków przeciwkaszlowych, ponieważ może to być pośredni dowód eksperymentów z narkotykami.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Logan BK, Goldfogel G, Hamilton R, Kuhlman J.: J Anal Toxicol. 2009 Mar;33(2):99-103.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze