Zaloguj
Reklama

Pegylowany interferon z rybawiryną w leczeniu przewlekłego zakażenia HCV

Autorzy: Shepherd J, Brodin H, Cave C, Waugh N, Price A, Gabbay J.
Pegylowany interferon z rybawiryną w leczeniu przewlekłego zakażenia HCV
Fot. medforum
(0)

Nowa postać interferonu - interferon pegylowany (PEG-IFN) jest znacznie skuteczniejszy w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C w porównaniu z uprzednio stosowanymi interferonami alfa.

Reklama

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C (spowodowane przez wirusa HCV) jest poważnym problemem zdrowotnym. W przeciwieństwie do zakażenia wirusem typu B, skuteczność dotychczas stosowanego leczenia interferonem (IFN) była stosunkowo niewielka. Może to zmienić wprowadzenie do praktyki nowej postaci IFN - interferonu pegylowanego (PEG-IFN), stosowanego samodzielnie lub w połączeniu z doustnym lekiem przeciwwirusowym - rybawiryną. Specjaliści angielscy przeanalizowali skuteczność oraz opłacalność ekonomiczną nowych metod leczenia. Wykazano, że szansa uzyskania trwałego zahamowania replikacji HCV po leczeniu PEG-IFN z rybawiryna wynosi 55% i jest aż 17% wyższa od terapii "klasycznym" IFN z rybawiryną. Najlepiej odpowiadają na leczenie pacjenci z genotypem 2 lub 3 wirusa HCV (trwała odpowiedź nawet u 80% pacjentów). Niestety wyniki są gorsze w najczęściej występującym genotypie 1 (poprawa do 46% pacjentów). IFN w monoterapii (bez rybawiryny) jest wyraźnie mniej skuteczny niż w terapii skojarzonej z rybawiryną, ale także w tym przypadku wykazano, że PEG-IFN jest wyraźnie skuteczniejszy od IFN nie-pegylowanego (remisja wirusologiczna u 31% w porównaniu do 14% przy leczeniu "klasycznym" IFN). Także w ujęciu farmakoekonomicznym, pomimo wyższej ceny PEG-IFN wydaje się on w sumie bardziej opłacalny dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Health Technol Assess. 2004 Oct;8(39):iii-iv, 1-125.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze