Zaloguj
Reklama

Padaczka skroniowa u dzieci a zmiany stwierdzane w badaniu rezonansu magnetycznego

Autorzy: Spooner CG, Berkovic SF, Mitchell LA, Wrennall JA, Harvey AS.
Padaczka skroniowa u dzieci a zmiany stwierdzane w badaniu rezonansu magnetycznego
Fot. Pantherstock
(3)

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zidentyfikowania czynników predykcjynych, zwiastujących występowanie napadów u dzieci z nowo rozpoznaną padaczką skroniową. Do tego badania kohortowego włączono grupę 77 pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką skroniową (TLE), z czego 14 z nich postawiono rozpoznanie prawdopodobnej TLE. Ocena była prowadzona prospektywnie w odstępach 7 i 14 letnim. Diagnoza była modyfikowana w zależności od zmian w EEG i obrazów uzyskiwanych w badaniu MRI. Ostatecznej analizie poddano 64 młodych pacjentów. Wiek w momencie ostatecznej oceny mieścił się w przedziale od 12 do 29 lat (średnia 20 lat).

Reklama
 
 
 
 
 

19 pacjentów uznano za wyleczonych (bez napadów od 5 do 15 lat) i postanowiono odstawić u nich leczenie farmakologiczne. U 43 pacjentów przeprowadzono zabieg operacyjny, po przebyciu którego 17 dzieci miało nawrót napadów typowych dla TLE. Uwidoczniono 28 zmiany w MRI – 10 z nich stanowiły przypadki stwardnienia hipokampa, 8 przypadków guza oraz 7 dysplastycznych i inne. Wszystkie dzieci ze zmianami w MRI nie poddawały się leczeniu farmakologicznemu (p < 0.001). Również ogniskowe zwolnienie w EEG predestynowało do występowania TLE lekoopornej (p = 0.05). Nie wykazano by początek padaczki w wieku niemowlęcym, wstępna częstość napadów, przeszłość napadowa czy wczesne remisje były czynnikami predykcyjnymi występowania napadów w przyszłości. 

W badaniu udowodniono, iż spontaniczny, stały nawrót napadów w przypadku TLE rozpoznanej w dzieciństwie, występuje w około 1/3 przypadków. Pacjenci, u których stwierdza się zmiany w badaniu MRI z dużą dozą pewności rozwiną napady lekooporne i to oni w głównej mierze są kandydatami do leczenia operacyjnego. 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology. 2006 Nov 2

Reklama
(3)
Komentarze