Zaloguj
Reklama

Otyłość nie predysponuje u dzieci do wystąpienia astmy oskrzelowej

Autorzy: Yue Chen
Otyłość nie predysponuje u dzieci do wystąpienia astmy oskrzelowej
Fot. ojoimages
(0)

Przeprowadzone w Kanadzie badania populacji dziecięcej w przedziale wiekowym pomiędzy 4 a 11 rokiem życia, z otyłością prostą (BMI > 85 centyla) nie wykazały częstszego występowania w tej grupie przypadków astmy oskrzelowej w porównaniu do populacji ogólnej.

Reklama

Badaniem objęto populację 11.199 dzieci Kanadyjskich.Zauważono natomiast, że „ czynnikiem ryzyka”, szczególnie w przypadku dziewcząt jest bycie jedynym dzieckiem w rodzinie oraz kliniczne objawy depresji występujące u matki.W przypadku obu płci- wzrost, waga oraz występowanie objawów astmy było skorelowane z występowaniem odpowiedników tych cech u biologicznych matek.W populacji badanej astma występowała u 10% dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Pediatr. 2004 Feb;144:162-8

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze