Zaloguj
Reklama

Opóźnienie rozwoju u dzieci karmionych piersią w przypadku niewłaściwej diety ich matek

Autorzy: Baatenburg de Jong A, Berkhof j, Zwart P, Langenhorst VJ, Roorda RJ
Opóźnienie rozwoju u dzieci karmionych piersią w przypadku niewłaściwej diety ich matek
Fot. medforum
(0)

Nieprawidłowa dieta u matek karmiących, może spowodować poważne zaburzenia rozwoju dziecka. Dotyczy to na przykład diety niedoborowej w witaminę B12.

Reklama

Autorzy prezentują dwoje dzieci w wieku 7 i 12 miesięcy prezentujących objawy zaburzeń łaknienia oraz opóźnienia rozwoju psychoruchowego, u których rozpoznano deficyt witaminy B12. W krajach wysokorozwiniętych niedobór ten występuje rzadko. Może jednak pojawić się u dzieci karmionych piersią, których matki stosują niewłaściwą dietę. Matki obojga oprezentowanych dzieci były wegetariankami. Na skutek zastosowania odpowiedniej suplementacji diety dzieci ich stan uległ poprawie. Autorzy podkreślają konieczność kontrolowania diety matek karmiących swoje dzieci piersią w celu wczesnego rozpoznania deficytów żywieniowych i zapobieżenia pojawienia się nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego niemowląt.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ned Tijs Gen 2006, 4, 150( 9) : 456-9

Reklama
(0)
Komentarze