Zaloguj
Reklama

Operacje chirurgiczne jako metoda leczenia otyłości wieku dziecięcego: przegląd systematyczny i metaanaliza piśmiennictwa

Operacje chirurgiczne jako metoda leczenia otyłości wieku dziecięcego: przegląd systematyczny i metaanaliza piśmiennictwa
Fot. medforum
(0)

Decydując się na leczenie operacyjne skrajnej otyłości u dziecka można spodziewać się wyraźnej utraty masy ciała, ale należy się też liczyć z możliwością poważnych powikłań pooperacyjnych.

Reklama

Epidemia otyłości wśród dzieci i młodzieży w krajach wysoko rozwiniętych spowodowała, że nawet wśród dzieci zdarzają się przypadki chorobliwie dużej otyłości, zagrażającej zdrowiu i życiu. W takich przypadkach zaczyna się myśleć o leczeniu operacyjnym, zmniejszającym żołądek, lub tworzącym tzw. by-pass żołądkowo-jelitowy. Autorzy cytowanej pracy dokonali systematycznego przeglądu piśmiennictwa oraz metaanalizy prac poświęconych chirurgicznemu leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży. Zidentyfikowano 8 prac opisujących wyniki bandingu żołądka (średnie BMI pacjentów 45,8), 6 prac opisujących efekty by-passu metodą Roux-en-Y (średnie BMI pacjentów 51,8) oraz 5 publikacji poświęconych różnym innym metodom. Średni wiek pacjentów operowanych z powodu otyłości wynosił 16,8 lat (przedział 9-21 lat). Obie najczęściej stosowane metody spowodowały znaczący i trwały spadek BMI, ale rejestrowano także liczne powikłania związane z zabiegiem. Zdarzały się nawet powikłania bardzo poważne, takie jak wstrząs, niedrożności jelit, zatory tętnic płucnych, czy ciężkie niedobory określonych mikroelementów. Decydując się na leczenie operacyjne skrajnej otyłości u dziecka można spodziewać się wyraźnej utraty masy ciała, ale należy się też liczyć z możliwością poważnych powikłań pooperacyjnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Treadwell JR, Sun F, Schoelles K.: Ann Surg. 2008 Nov;248(5):763-76.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze