Zaloguj
Reklama

Operacja antyrefluksowa u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i założonym wcześniej PEG

Autorzy: Jesch NK, Schmidt AI, Strassburg A, Gluer S, Ure BM.
Operacja antyrefluksowa u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i założonym wcześniej PEG
Fot. medforum
(0)

Pacjenci z założonym wcześniej PEG mogą być kwalifikowani do operacji antyrefluksowych. Taka kolejność procedur zabiegowych nie zwiększa ryzyka powikłań.

Reklama

Operacje antyrefluksowe (z powodu nasilonego refluksu żołądkowo-przełykowego) wykonuje się zwykle jednocześnie z założeniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG). Istnieje niewiele danych o zabiegach operacyjnych u dzieci z wcześniej założonym PEG. Lekarze z Niemiec opisali 22 pacjentów operowanych antyrefluksowo metodą Thala, którzy w chwili operacji mieli już założony wcześniej PEG. Nie obserwowano u nich istotnych powikłań związanych z taką kolejnością zabiegów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Eur J Pediatr Surg. 2004 Apr;14(2):89-92.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze