Zaloguj
Reklama

Okazjonalne pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci są obarczone dużym błędem

Autorzy: Podoll A, Grenier M, Croix B, Feig DI.
Okazjonalne pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci są obarczone dużym błędem
Fot. Pantherstock
(5)

Poprawny pomiar ciśnienia tętniczego musi być dokonywany w ściśle określonych warunkach (pomieszczenie, odpoczynek przed badaniem, odpowiednie założenie aparatu) i parokrotnie powtarzany.

Reklama

Kardiolodzy z Houston (Texas, USA) przeanalizowali wyniki tzw. okazjonalnych pomiarów ciśnienia tętniczego u dzieci i porównali je z powtarzanymi, kontrolnymi pomiarami, prowadzonymi zgodnie z oficjalnymi wytycznymi metodyki pomiaru ciśnienia tętniczego. Okazało się, że pojedyncze pomiary wykonywane ambulatoryjnie bez nadzoru lekarskiego, są w 74% zawyżone. Średnia różnica pomiedzy pomiarem wyjściowym, a pomiarami kontrolnymi wynosiła aż 13,2 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 9,6% dla ciśnienia rozkurczowego. Autorzy podkreślają, że nie można opierać rozpoznania nadciśnienia tętniczego na pojedynczym pomiarze. Poprawny pomiar ciśnienia tętniczego musi być dokonywany w ściśle określonych warunkach (pomieszczenie, odpoczynek przed badaniem, odpowiednie założenie aparatu) i parokrotnie powtarzany.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2007 Mar;119(3):e538-43.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze