Zaloguj
Reklama

Odczyn Coombsa

Poród, matka przytulająca narodzone dziecko
Fot. Panthermedia
Poród, matka przytulająca narodzone dziecko
(0)

Konflikt serologiczny pomiędzy matką a dzieckiem może implikować niekorzystne zmiany w składzie krwi dziecka. W przypadku podejrzenia o chorobę hemolityczną lub też niedokrwistość hemolityczną, konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych, w tym między innymi odczynu Coombsa. Jest to test antyglobulinowy potwierdzający hemolizę u noworodka.

Reklama

U noworodka, który w stosunku z matką pozostawał w konflikcie serologicznym, może zajść podejrzenie o chorobę hemolityczną lub też jej łagodniejszą postać- niedokrwistość hemolityczną. Konieczne jest wówczas wykonanie badań, takich jak morfologia i bilirubina wolna u dziecka oraz grupa krwi z czynnikiem Rh oraz odczyn Coombsa zarówno u dziecka jak i matki.

U dziecka badany jest odczyn Coombsa bezpośredni a badanie polega na dodaniu do opłaszczonych matczynymi przeciwciałami krwinek dziecka, surowicy antyglobulinowej co prowadzi do hemolizy. U matki badany jest odczyn pośredni, poprzez dodanie do jej surowicy testowych krwinek Rh (+), które poddaje się inkubacji do czasu opłaszczenia ich przeciwciałami, po czym również dodawana jest surowica antyglobulinowa, powodująca hemolizę. Czynnik ten daje więc potwierdzenie choroby hemolitycznej u noworodka.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Zarys propedeutyki pediatrii” pod red. M. Wróblewskiej- Kałużewskiej, B. Werner, Warszawa 2009

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze