Zaloguj
Reklama

Od jakiego wieku dziecko z astmą potrafi obiektywnie ocenić swój stan zdrowia?

Autorzy: Olson LM, Radecki L, Frintner MP, Weiss KB, Korfmacher J, Siegel RM.
Od jakiego wieku dziecko z astmą potrafi obiektywnie ocenić swój stan zdrowia?
Fot. ojoimages
(5)

Podstawą leczenia astmy jest dostosowywanie leczenia do obiektywnego samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Stanowi to poważną trudność w pediatrii, ponieważ młodsze dzieci mają kłopoty z racjonalną oceną swojego stanu zdrowia.

Reklama

W przewlekłym leczeniu astmy bardzo ważne jest dostosowywanie leczenia do obiektywnego samopoczucia, wydolności układu oddechowego i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Stanowi to poważną trudność w pediatrii, ponieważ młodsze dzieci mają kłopoty z racjonalną, powtarzalną i obiektywną oceną swojego stanu zdrowia. Badacze amerykańscy, korzystając ze skomplikowanych badań ankietowo-obserwacyjnych wykazali, że granicą wieku, powyżej której samoocena stanu zdrowia dokonywana przez dziecko staje się obiektywna, jest wiek 7 lat. Z każdym kolejnym rokiem zdolność obiektywnej samooceny wzrasta, osiągając optimum w wieku 15-16 lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2007 Jan;119(1):e93-102.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze