Zaloguj
Reklama

Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit rozpoczynających się w pierwszym roku życia dziecka

Autorzy: Ruemmele FM, El Khoury MG, Talbotec C, Maurage C, Mougenot JF, Schmitz J, Goulet O.
Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit rozpoczynających się w pierwszym roku życia dziecka
Fot. medforum
(5)

Specjaliści ze Szpitala Dziecięcego w Paryżu opisali grupę 10 dzieci, u których nieswoiste zapalenia jelit ujawniły się w 1 roku życia. U wszystkich dzieci przebieg był relatywnie ciężki, z nasilonym krwawieniem z przewodu pokarmowego.

Reklama

Nieswoiste zapalenia jelit (choroba Crohna, colitis ulcerosa, niezdefiniowane zapalenie jelita grubego) są zwykle chorobą nastolatków i dorosłych, ale w rzadkich przypadkach mogą rozpoczynać się już w okresie niemowlęcym. Specjaliści ze Szpitala Dziecięcego w Paryżu opisali grupę 10 dzieci, u których nieswoiste zapalenia jelit ujawniły się w 1 roku życia. U wszystkich dzieci przebieg był relatywnie ciężki, z nasilonym krwawieniem z przewodu pokarmowego. Dzieci wymagały odżywiania pozajelitowego oraz leczenia dożylnymi sterydami, a następnie azatiopryną lub cyklosporyną. 30% z nich wymagało leczenia chirurgicznego, a u 80% obserwowano nawroty choroby. Ostateczne rozpoznanie choroby Crohna postawiono u 4 dzieci, colitis ulcerosa u 2 dzieci. U pozostałych 4 dzieci obraz histopatologiczny nie pozwalał na jednoznaczne postawienie rozpoznania (niezdefiniowane zapalenie jelita grubego). Połowa z nich miała w wywiadzie poważne zakażenia bakteryjne i antybiotykoterapię poprzedzające ujawnienie się choroby, co może świadczyć o roli zmienionej flory bakteryjnej.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze