Zaloguj
Reklama

Obraz kliniczny i wyniki leczenia inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci

Autorzy: Sheldon L. Kaplan, Gordon E. Schutze, John A.D. Leake, William J. Barson, Natasha B. Halasa, Carrie L. Byington, Charles R. Woods, Tina Q. Tan, Jill A. Hoffman, Ellen R. Wald, Kathryn M. Edwards
Przeziębienie u dziecka
Fot. Pantherstock
Przeziębienie u dziecka
(5)

Przeanalizowano przebieg kliniczny inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci. Podkreślono zagrożenie powikłaniami, zwłaszcza u dzieci starszych oraz znaczenie szczepień ochronnych.

Reklama

Przeanalizowano 159 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci w USA. W badanej grupie dominowały dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy. 44% zakażeń było spowodowanych serotypem B Neisseria meningitidis, 26% serotypem C, a 22% serotypem Y. Najczęstszą manifestacją inwazyjnego zakażenia było zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (70%). 27% dzieci miało izolowaną bakteriemię, bez zajęcia OUN. Ogólna śmiertelność wynosiła 8%, ale była znamiennie wyższa w podgrupie dzieci starszych niż 11 lat, gdzie wyniosła aż 21,2%. Najczęstszym powikłaniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych była jednostronna lub obustronna utrata słuchu, którą stwierdzono u 12,5% dzieci. Autorzy podkreślają znaczenie szczepień ochronnych, które mogą zapobiec zakażeniom typami A, C i Y.

 

  
  

 

Reklama
(5)
Komentarze