Zaloguj
Reklama

Obecność nikotyny w mleku matki zakłóca cykle snu u noworodków.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Obecność nikotyny w mleku matki zakłóca cykle snu u noworodków.
Fot. panthermedia
(0)

Wyniki badania przeprowadzonego w Monell Chemical Senses Center wykazały, iż obecność nikotyny w mleku palących matek karmiących zakłóca cykle snu u niemowląt.

Reklama

„Niemowlęta te mniej śpią i wcześniej wybudzają się z drzemek w przypadku, kiedy ich matki palą przed karmieniem piersią” - twierdzi główny autor badania Julie A. Mennella.

Wiele kobiet rzuca lub też ogranicza palenie w okresie ciąży, jednak po urodzeniu dziecka powraca do nałogu. „Matki uważają, iż palenie w okresie karmienia piersią nie jest szkodliwe dla ich potomstwa, jeżeli nie jest ono narażone na dym tytoniowy. Do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących krótkoterminowego lub też długookresowego wpływu nikotyny dostarczanej w mleku matki”. Nikotyna wpływa szkodliwie na rozwój mózgu, wykazano również jej długookresowy wpływ związany z występowaniem wad rozwojowych (problemy z nauką i problemy wychowawcze).

W przedstawianej pracy naukowcy zbadali cykle snu i sposoby karmienia 15 noworodków karmionych piersią. Okres obserwacji wynosił 3-1/2 godziny i trwał dwa dni. Niemowlęta były w przedziale wiekowym od 2 -7 miesięcy. Wszystkie matki były czynnymi palaczkami, jednakże przed każdym okresem obserwacyjnym nie paliły przez  przynajmniej 12 godzin. Każda matka wypalała od jednego do trzech papierosów bezpośrednio przed obserwacją w dniu pierwszym i nie paliła w dniu drugim. Rejestrator aktywności ruchowej był przymocowany do kostki niemowlęcia w ten sposób umożliwiając autorom badania zmierzenie aktywności niemowląt i czasu snu. Stężenie nikotyny i jej głównego metabolitu - kotyniny - zostało zmierzone w próbkach mleka matki zbieranych przed każdym karmieniem.

Całkowity czas snu dzieci w czasie obserwacji ( 3-1/2 h) ulegał obniżeniu z 84 min -w przypadku, kiedy matki powstrzymywały się od palenia - do 53 min - w dniu, kiedy matki paliły. Oznaczało to zmniejszenie czasu snu o 37%. Poziom zakłócenia snu był bezpośrednio związany z ilością nikotyny w mleku matki. Niemowlęta przyjmowały takie same porcje pokarmu w ciągu obu dni obserwacji.

Biorąc pod uwagę, iż dzieci matek palących wykazują większe prawdopodobieństwo uzależnienia się od nikotyny już w wieku nastoletnim, autorzy badania podejrzewają, iż wczesne doświadczenia związane z odczuwaniem smaku papierosów w okresie karmienia piersią może powodować dodatkowe podwyższenie tego prawdopodobieństwa.

Istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w celu przeanalizowania długookresowego wpływu nikotyny dostarczanej z mlekiem matki na rozwój dzieci. Wcześniejsze badania prowadzone przez ten sam zespół wykazały, iż maksymalne stężenie nikotyny w mleku matki występuje po upływie 30-60 min od wypalenia 1 lub 2 papierosów i zanika po 3 godzinach od wypalenia. Matki karmiące piersią palące okazjonalnie mogą znając te dane zminimalizować narażenia niemowlęcia na działanie nikotyny. Przedstawione w pracy wyniki podkreślają potrzebę stworzenia specjalnych docelowych programów związanych z rzucaniem palenia u matek karmiących piersią.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Monell Chemical Senses Center

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze