Zaloguj
Reklama

Nowa szczepionka przeciw pneumokokom

Nowa szczepionka przeciw pneumokokom
Fot. medforum
(0)

Firma Wyeth Pharmaceuticals złożyła 3 grudnia 2008 roku wniosek do European Medicines Agency (EMEA) o dopuszczenie do obrotu na terenie Europy 13-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom.

Reklama
Ma ona być przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci. Badania kliniczne z użyciem tejże szczepionki potwierdzają jej skuteczność i dowodzą, że jest on nie mniejsza niż skuteczność  stosowanej do tej pory szczepionki 7-walentnej.

Szczepionka PCV13, poza tym, że ma profil bezpieczeństwa zbliżony do PCV7, to dodatkowo wykazuje działania indukujące przeciwciała antybakteryjne przeciwko 6 dodatkowym serotypom. Jak podaje producent szczepionka może być stosowana łącznie z innymi powszechnie stosowanymi szczepionkami dla dzieci.

Firma Weyth przewiduje, iż termin finalizacji procesu rejestracyjnego przypadnie pod koniec 2009 r. Wszystko wskazuje również na to, że zyska ona popularność w populacji ludzi dorosłych. Wymagania rejestracyjne w tej grupie pacjentów mają być spełnione w roku 2010. 
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze