Zaloguj
Reklama

Nieskuteczność profilaktyki prenatalnej w odniesieniu do alergii pokarmowej

Nieskuteczność profilaktyki prenatalnej w odniesieniu do alergii pokarmowej
Fot. medforum
(0)
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 60th Annual Meeting
 
Jak donoszono na 60. dorocznym zjeździe American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, coraz więcej badań klinicznych podważa celowość stosowania restrykcyjnej diety (z całkowitym wykluczeniem białka mleka krowiego, ryb oraz cytrusów) przez kobiety w ostatnim trymestrze ciąży i podczas karmienia naturalnego.
Reklama
Występowanie alergii pokarmowej w grupie dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku występowania atopii wśród najbliższych krewnych (rodzice, rodzeństwo) nie jest związana z  zastosowaniem tzw. profilaktyki prenatalnej. Coraz więcej badań klinicznych podważa celowość stosowania restrykcyjnej diety (z całkowitym wykluczeniem białka mleka krowiego, ryb oraz cytrusów) przez kobiety w ostatnim trymestrze ciąży i podczas karmienia naturalnego. Nie zaobserwowano bowiem pozytywnego wpływy stosowania w/w zaleceń na wystąpienie lub nasilenie objawów alergii pokarmowej u ich dzieci w porównaniu do populacji ogólnej.
 
Dotychczasowe badania potwierdziły jedynie skuteczność w/w prewencji w przypadku opóźnienia wystąpienia pierwszych objawów atopii (zauważono zmniejszoną liczbę ujawnień przed ukończeniem pierwszego roku życia- natomiast w 7 roku życia częstość  występowanie atopii i/lub atopowego zapalenia skóry w grupie dzieci objętej profilaktyką była taka sama jak w grupie kontrolnej).
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 60th Annual Meeting

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze