Zaloguj
Reklama

Niedożywienie jest głównym czynnikiem ryzyka zgonu dzieci na różne choroby zakaźne

Autorzy: Caulfield LE, de Onis M, Blossner M, Black RE.
Niedożywienie jest głównym czynnikiem ryzyka zgonu dzieci na różne choroby zakaźne
Fot. medforum
(0)

Około połowa wszystkich zgonów na choroby zakaźne, u dzieci w krajach rozwijających się, dotyczy dzieci niedożywionych.

Reklama

Choroby zakaźne, takie jak odra, ciężkie biegunki zakaźne, malaria, czy zapalenia płuc są nadal przyczyną wielu zgonów dzieci na całym świecie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się. Autorzy cytowanej publikacji przeanalizowali 310 krajowych prac dotyczących niedożywienia a następnie wybrali do szczegółowej analizy 10, które oceniały częstość zgonów dzieci na różne choroby zakaźne w zależności od stanu odżywienia dziecka. Niedobór masy ciała w stosunku do wieku dziecka był istotnym czynnikiem ryzyka zgonu na praktycznie każdą chorobę zakaźną. Łącznie oszacowano, że niedożywienie było związane z 52,5% wszystkich zgonów. Niedożywienie najczęściej stwierdzano u dzieci umierających na infekcje jelitowe (60,7%), stosunkowo najrzadziej w przypadku odry, ale także w tej chorobie około 44,8% przypadków zgonów można wiązać z niedożywieniem. Poprawa stanu odżywienia dzieci w krajach rozwijających się jest kluczowym elementem w procesie zmniejszania śmiertelności na różne choroby zakaźne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Clin Nutr. 2004 Jul;80(1):193-8.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze