Zaloguj
Reklama

Niedobór żelaza u dzieci z zespołem ADHD

Autorzy: Konofal E i wsp.
Niedobór żelaza u dzieci z zespołem ADHD
Fot. medforum
(5)

Niedobór żelaza może zaburzać przekaźnictwo nerwowe w układzie dopaminowym i przez to przyczyniać się do powstawania zespołu ADHD.

Reklama

Niedobór żelaza może zaburzać przekaźnictwo nerwowe w układzie dopaminowym i przez to przyczyniać się do powstawania zespołu ADHD. W pracy oceniano niedobór żelaza u 53 dzieci z ADHD i 27 dzieci zdrowych w podobnym wieku i tej samej płci. U dzieci z ADHD wykazano niższe stężenia ferrytyny w porównaniu z grupą kontrolną. Aż  84% dzieci z ADHD miało obniżone stężenie ferrytyny, podczas, gdy w grupie dzieci zdrowych sytuacja ta miała miejsce u 18% dzieci. Im niższy poziom ferrytyny, tym cięższe były objawy ADHD (oceniane wg Skali Rodzicielskiej Connersa i zaburzenia poznawcze). Uzyskane wyniki sugerują potencjalne korzyści z zastosowania preparatów żelaza u dzieci z ADHD.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Pediatr Adolesc Med 2004: 31(2); 250

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze