Zaloguj
Reklama

Narażenie na bierne palenie tytoniu dzieci do 3 roku życia

Autorzy: Groner J, Wadwa P, Hoshaw-Woodard S, Hayes J, Klein J, Koren G, Castile RG.
Narażenie na bierne palenie tytoniu dzieci do 3 roku życia
Fot. Pantherstock
(0)

Dzieci do 3 roku życia, nawet jeżeli ich matki nie palą, mogą być zagrożone biernym paleniem w stopniu większym niż dorosłe osoby niepalące.

Reklama

W badaniu oceniano narażenie na bierne palenie tytoniu dzieci do 3 roku życia, wychowywanych przez matki palące papierosy. Badano stężenie kotyniny (pochodnej nikotyny) we włosach, jako obiektywnego wskaźnika długiego narażenia na dym papierosowy. Próbki włosów pobierano zarówno od dzieci jak i od matek. Wyniki uzyskane od matek palących porównywano z wynikami dzieci i matek niepalących. Próbki włosów i ankiety uzyskano od 104 par kobiet i ich dzieci. Stężenie kotyniny we włosach dzieci matek palących było wyraźnie podwyższone i niemal tak samo wysokie jak u ich matek (1.91 ng/mg vs. 1.92 ng/mg). Dzieci matek niepalących miały poziomy kotyniny znacznie niższe niż dzieci matek palących, ale wyraźnie wyższe niż ich matki (0.77 ng/mg vs. 0.35 ng/mg, p<0.001). Związek pomiędzy poziomem kotyniny u dziecka i matki nie zależał od wieku, płci i rasy. Autorzy wnioskują, że środowiskowe narażenie na dym papierosowy u małych dzieci jest dużym zagrożeniem. Dzieci do 3 roku życia, nawet jeżeli ich matki nie palą, mogą być zagrożone biernym paleniem w stopniu większym niż dorosłe osoby niepalące.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska AM

Źródło tekstu:

  • Nicotine Tob Res. 2004 Oct;6(5):789-95.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze