Zaloguj
Reklama

Nadwaga u dzieci i młodzieży predysponuje do niedoboru żelaza

Autorzy: Nead KG, Halterman JS, Kaczorowski JM, Auinger P, Weitzman M.
Nadwaga u dzieci i młodzieży predysponuje do niedoboru żelaza
Fot. Pantherstock
(5)

Dzieci z nadwagą mają znacznie zwiększone ryzyko niedoboru żelaza. Dotyczy to zwłaszcza dzieci w przedziale wieku 12-16 lat.

Reklama

Zbadano 9698 dzieci w wieku 2-16 lat. Oznaczono u nich współczynnik BMI (body mass index) oraz stężenia w surowicy: żelaza, całkowitego wysycenia transferyny, ferrytyny i wolnej protoporfiryny erytrocytów. Wyniki porównano z danymi dotyczącymi statusu ekonomicznego, wykształcenia rodziców oraz znanych czynników ryzyka otyłości. W badanej grupie 10,2% spełniało kryterium rozpoznania nadwagi. Niedobór żelaza stwierdzano najczęściej w grupie wiekowej 12-16 lat (4,7%). W tej grupie wiekowej wykazano, że niedobór żelaza był znacznie częstszy u dzieci z nadwagą (łącznie 9,1%). Wykazano wyraźną korelację pogłębiania się niedoboru żelaza wraz z narastaniem wartości współczynnika BMI. Dzieci z nadwagą miały około 2-krotnie zwiększone ryzyko istotnego klinicznie niedoboru żelaza.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2004 Jul;114(1):104-8.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze